top of page

Kedy a kde sa stretávame

 

Zimná sezóna (2. polovica októbra až marec): jeden krát za týždeň, v sobotu o 14.00hod, v telocvični vojenského objektu sídlisko Juh Malacky

 

Letná sezóna (apríl až 1. polovica októbra): tri krát za týždeň, pondelok, štvrtok, sobota o 17.00hod, na ihrisku vojenského objektu sídlisko Juh Malacky a okolie Malaciek

 

Člensky príspevok: 10 eur/mesiac,

dieťa - člen klubu, ktorého zákonný zástupca je riadny člen klubu, neplatí členský príspevok do dovŕšenia 9. rokov svojho veku

bottom of page