top of page

O nás

 

Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky je občianske združenie, ktoré vzniklo v máji 2013. Jeho poslaním je vytvorenie podmienok pre športovú činnosť nielen svojich členov, ale aj iných záujemcov o lukostreľbu, zabezpečiť výcvik hlavne detí, mládeže a dorastu  a podľa možností zabezpečiť adekvátne materiálne a tréningové vybavenie pre lukostreľbu.

Sagittarius je latinský názov pre súhvezdie Strelca. Podľa gréckych mýtov Strelec predstavuje Krota, bájneho kentaura, ktorý vynikal nielen silou, ale aj rozumom. Bol chránenec múz a podľa antickej báje vynašiel lukostreľbu. Za tento čin bol zaradený medzi súhvezdia ako Strelec.

Spájame ľudí, ktorých baví lukostreľba a pociťujú potrebu rozšíriť a skvalitniť možnosti tréningu streľby z luku.

 

Klub nie je zameraný len na klasickú terčovú streľbu, ale  trénujeme tiež terénnu a 3D streľbu.  Na našich tréningoch sa môžete naučiť používať luky so zameriavačom, ale aj jednoduché primitívne luky. Pod dohľadom trénera zvládnete nielen olympijskú techniku streľby, ale aj inštinktívne techniky strieľania.

Náš klub sa aktívne podiela na rozširovaní povedomia o lukostreľbe,či už tým, že úspešne organizuje a spoluorganizuje lukostrelecké preteky a akcie , ale aj tým že naši lukostrelci v značnom počte reprezentujú náš klub, naše mesto ale aj Slovensko, nielen na domácich, ale aj na medzinárodných súťažiach.

V rámci nášho klubu pôsobí aj skupina historického šermu Sagiitarius , ktorá sa venuje rekonštrukcií histórie z územia Kyjevskej Rusy polovici desiateho  až jedenásteho storočia. Zúčastňujeme sa historických akcií, festivalov a rôznych prednášok. Rozvíjame kontaktný šerm  historickými zbraňami.

 

 

Náš klub je členom : Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D

                        

 

                                   

                                     Slovenského lukostreleckého zväzu

bottom of page