top of page
Vyhlasujeme súťaž o najlepší návrh designu klubového dresu alebo mikiny.

 

A je to tu.

Ako sme sa už viackrát na tréningoch rozprávali boli by sme radi aby naši členovia mali jednotné, pekné a neprehliadnuteľné oblečenie keď sa zúčastňujú rôznych súťaží.

Prebehlo už veľa debát čo by malo na drese (alebo mikine s dlhým rukávom) byť, akú by malo mať farbu, nápis a pod. Názorov je veľa, čo je na jednu stranu dobré ale na druhú stranu je problém to zjednotiť.

Preto sme sa rozhodli vyhlásiť nasledovnú výzvu (súťaž) o najkrajší design na klubový dres (mikinu s dlhým rukávom).

Postup bude nasledovný :

Zapojiť sa môže každý člen klubu predložením svojho návrhu designu do 29.2.2020.

Návrh môže každý člen predložiť v papierovej forme (odovzdať najlepšie na tréningu) alebo elektronickej. V prípade elektronickej – tú zaslať e-mailom na adresu viliam.petras@gmail.com .

Návrh môže byť skica (náčrt) urobená rukou alebo na PC príp. priamo grafický návrh z grafického programu.

Ako inšpirácia môže slúžiť program na stránke http://www.silverman.sk . Tu sa robili dresy SLA.

Neprípustné je plagiátorstvo. T.z., že nebude akceptovaný návrh už existujúceho návrhu, ktorý navrhol niekto iný príp. už niekto iný priamo používa.  Toto neplatí v prípade, že sa jedná priamo o výrobcu dresov, ktorý má voľne dostupné designové kolekcie na svojich www stránkach.

Povinné prvky.

Každý návrh musí obsahovať :

  • identifikátor klubu - logo klubu (nápis alebo priamo grafické logo) – umiestnenie podľa seba

  • slovenský znak alebo vlajku (príp. nápis Slovakia) – umiestnenie podľa seba

 

Všetky ostatné prvky sú voliteľné (umiestnenie loga, nápis a pod.)

 

Ako bude prebiehať výber :

 

Z predložených návrhov do 29.2.2020 komisia (ktorú si zvolíme) vyberie 3.

Vybrané 3 návrhy dáme naceniť výrobcom aby sme zistili cenovú hladinu, ktorá bude akceptovateľná.

Tieto 3 následne umiestnime na stránku, kde prebehne hlasovanie o najlepší návrh.

 

Vybraný finálový návrh (designéra – tvorcu) samozrejme odmeníme 😊

bottom of page