top of page
BANNER 2 FINAL.jpg

Štartovné : deti (do 12r )         0 €

                    kadet (13 - 17r)    10€

                   senior,veterán        15€

V cene štartovného NIE JE strava, tú je možné objednať

Kategórie lukov : TRRB I TRLB I BB I OL I PBHB I CU I HU I CRB

Pravidlá : HDH –IAA s úpravou

Počet terčov : Min.28 3D terčov

Počet výstrelov : Striela sa na 1šíp (11,10,8,5), opravný (ak netrafím)2.šíp (4,4,3,1,0)

                               deti max 15m, tradičné luky 27m, zameriavače 45m

                         

Skupiny: Skupiny budú vopred pripravené organizátorom

Vo finále sa vyhodnocujú len súťažiaci, ktorí sa zúčastnili všetkých troch kôl v rovnakej kategórií luku a rovnakej vekovej kategórii.

Program :               Registrácia, cvičná strelnica: 8:00 – 9:30

                                 Zahájenie a pokyny: 9:30 – 9:45

                                 Štart súťaže: 10:00

                                 Obed: 14:30

                                 Vyhodnotenie: 16:00


Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej kategórií.

Deti: Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby.

Fair Play:  Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné doržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Na cvičnej strelnici nie je dovolené strieľať bez prítomnosti riadiaceho cvičnej strelnice.

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci účastníci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Pohára 3 krajín:

Bodovanie do celkového hodnotenia : 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto:  6 bodov
9.miesto:  3 body
10.miesto: 1 bod

Pri rovnakom počte  bodov rozhoduje počet 0 (čo najmenší) a ďalej počet 11, 10, 8.

V jednotlivých kolách medaile pre prvé tri miesta v kategórii. Plus pre deti drobná sladkosť bez ohľadu na umiestnenie.

bottom of page