top of page

3. kolo a finále série "O pohár 3 krajín"

Trojmedzie - slovo ktoré vzbudzuje záujem, ale aj zvedavosť. A práve spoločná hranica troch štátov Slovensko - Česko - Rakúsko inšpirovala ku vzniku lukostreleckých pretekov "O pohár troch krajín". Zakladateľom pretekov je lukostrelecký klub Sagittarius v Malackách, pod vedením manželov Petrášových. Tento rok prebehol tretí ročník súťaže a v Hohenau an der March, v Hodoníne a Studienke na Záhorí sa stretli lukostrelci z troch štátov, v rôznych divíziách lukov, od kategórie detí až po veteránov, aby získali prestížne ocenenia pre svoju krajinu.

V celkovom hodnotení sme pre Slovensko získali 13 zlatých, 11 strieborných a 5 bronzových pohárov a Slovensko sa umiestnilo na prvom mieste pred Rakúskom a Českom.

Poďakovanie patrí všetkým členom klubu, ktorí sa zúčastnili na organizácii pretekov pretekov v Studienke a všetkým priaznivcom - dobrovoľníkom, ktorí nás podporili svojou prácou bez nároku na odmenu.

Ďakujeme, Team LK Sagittarius

bottom of page