top of page

Rozprávka o zakliatej princeznej

Dňa 14.11.2014 sme organizovali s materskou škôlkou a s jej rodičovským združením 1. trochu netradičný lampiónový sprievod. Deti prezlečené v kostýmoch spolu s dvoma rozprávačmi vstúpili priamo do rozprávky. Pomocou čarovného svetielka sa vydali prebudiť začarovanú princeznú večným kúzlom spánku. Museli splniť úlohy od dvoch mocných strážcov brány, vyrobiť čarovný nápoj u bosoriek a získať kľuč a magický koreň od anjela a čerta. Na konci ich dobrodružnej výpravy bol šťastný koniec. Deti princeznú prebudili a dostalo sa im zaslúženej sladkej odmeny.

bottom of page