top of page

Rozlúčka s prázdninami

Predposlednú augustovú nedeľu sa naši členovia rozlúčili s prázdninami. Na pozvanie Klubu zdravotne postihnutých a mládeže a Okresného centra Slovenského zväzu telesne postihnutých Malacky sme svojou troškou do mlyna podporili akciu „Rozlúčka s prázdninami“ a v areály Včelnice sme pripravili lukostreleckú strelnicu. Bolo nádherné sledovať malých aj veľkých, s hendikepom aj bez, ako s nadšením strieľajú z luku. Keď šípy zasiahli svoj cieľ, tak nefalšovaná radosť prítomných nás všetkých napĺňala spokojnosťou. Dúfam, že na podobných podujatiach sa bude náš klub zúčastňovať aj naďalej, lebo rozdávanie radostí iným je neopísateľný zážitok.

bottom of page